ครม.ไฟเขียววีซ่าพิเศษชวนต่างชาติเที่ยวไทย แบบ Long Stay มีข้อแม้ต้องกักตัวก่อน14 วัน เริ่มต..นี้ ตั้งเป้ารับได้เดือนละ 1,200 คน บูมท่องเที่ยวสร้างรายได้เดือนละ 1,200 ล้านบาท

  • สำหรับเงื่อนไขเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ ประกอบไปด้วย 1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาพักในประเทศไทยแบบระยะยาว(Long Stay)
  • 2.ต้องยอมรับมาตรการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยเรื่องการกักตัว 14 วัน 3.มีเอกสารหลักฐานของการเข้ามาพำนักระยะยาวในไทย เช่น เอกสารการชำระเงินของโรงแรม เอกสารการเช่าที่พักคอนโดมิเนียม เป็นต้น
  • อย่างไรก็ตามแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/news/633038

iran-israel-war