มาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ อนุญาตให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มาเลเซียกำลังรับมือกับไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนัก

  • โดยแถลงการณ์ระบุว่า ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 ส.ค.หรือเร็วกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาพรรครัฐบาลของมาเลเซีย (พรรค UMNO) กำลังถกเถียงกันว่าควรจะยกเลิก หรือควรจัดการเลือกตั้งภายในเดือนมี.ค.นี้
  • ทั้งนี้คาดว่าพรรค UMNO จะทำการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ในวันที่ 31 ม.ค.นี้

ที่มา : https://www.cnbc.com/2021/01/12/malaysia-stocks-ringgit-fall-as-king-declares-covid-state-of-emergency.html