‘ไมเนอร์’ ฉวยจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้น ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 100 ปี มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ให้ผลตอบแทนสูง ระดมทุนซื้อหุ้น “เอ็นเอช โฮเทล” เชนดังโรงแรมสเปนกว่า 5 หมื่นล้านบาท แทนการเพิ่มทุน

  • สร้างความฮือฮาให้กับวงการตลาดทุนอีกครั้ง ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เงื่อนไขชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว เมื่อเลิกบริษัท หรือ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือที่ในวงการเรียกกันว่า “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” หรือ Perpetual Bond
  • หุ้นกู้ของไมเนอร์เป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หรือ Perpetual Bond โดยปัจจุบันจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ารวม 58,000 ล้านบาท
  • “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” จะเป็นหุ้นกู้แบบไฮบริดส์ กึ่งหนี้กึ่งทุน คือ จะเป็นหนี้ก็ไม่ใช่ ทุนก็ไม่เชิง คนที่ออกหุ้นกู้จะนับเป็นทุน เพราะไม่ได้สัญญาว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในเวลาไหน ทำให้แม้จะออกจำนวนมาก ก็ไม่ได้ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่ม ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง เพราะไม่ใช่ทุน
  • ขณะที่ ผู้ซื้อก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพราะมีความเสี่ยงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป โดยปกติอันดับเครดิตหุ้นกู้จะต่ำกว่าอันดับองค์กรประมาณ 2 นอต ขณะเดียวกัน ยังเหมือนกับการซื้อกิจการ เพราะสามารถถือไปได้เรื่อย ๆ ตราบใดที่กิจการยังคงดำเนินการอยู่

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/311551

10000 FINT