คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติ 5 ต่อ 1 คงดอกเบี้ย 1.5% เพิ่มเป้าจีดีพีโต 4.4% จากเดิม 4.1% ปรับส่งออกโต9% จากเดิม7%

  • โดยมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและ สูงกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มีแรงส่งเพิ่มขึ้น
  • ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ภาวะการเงินโดยรวมยัง อยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  • ทั้งนี้มีการประเมินเรื่องเงินทุนไหลออก พบว่ายังไม่กระทบภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง กระทบในส่วนตลาดหุ้น และตราสารหนี้ ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศ จึงให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศมากกว่า

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/PressMPC_42561_7MAD39.pdf

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง