“กองสลาก” ครองแชมป์นำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด 1.87 หมื่นล้าน รองมาคือ กฟผ. และ ปตท. จำนวน 1.83 หมื่นล้านบาท และ 1.31 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

  • คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เผยการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในเดือนม.ค. 2563 ว่า สามารถจัดเก็บได้รวม 6,762 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% ของประมาณการที่ตั้งไว้
  • ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม 4 เดือนแรก ( 1 ต.ค.62- 31 ม.ค.63 ) จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของประมาณการที่ตั้งไว้ และเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็น 42% ของเป้าหมายปี 2563 (เดือนต.ค. 2562 – เดือนก.ย. 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท
  • 10 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้รวม 18,717 ล้านบาท, กฟผ. จำนวน 18,301 ล้านบาท, ปตท. 13,139 ล้านบาท, กฟภ. 5,733 ล้านบาท, ธ. ออมสิน 5,409 ล้านบาท,  กสท 3,891 ล้านบาท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท, ธอส. 2,414 ล้านบาท, กฟน. 2,350 ล้านบาท, การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท และ อื่นๆ 3,256 ล้านบาท รวม 79,149 ล้านบาท

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/money_market/421403

เปิดโหมด Risk-On!