ในการแถลงข่าวตอบคำถามเรื่องข้อมูลบัตรประชาชนหลุดของทาง iTrueMart ที่ผ่านมา มีประเด็นนึงที่ถูกยกขึ้นมา คือ กสทช. มีแนวคิดจะสร้างศูนย์ข้อมูลเองเพื่อให้ผู้ให้บริการทุกรายมาเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานของรัฐ

  • ซึ่งเป็นเด็นนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมากมาย เนื่องจากตัวบริการ AWS S3 ที่เป็นต้นตอของข้อมูลรั่วครั้งนี้ ได้รับรองมาตรฐาน จำนวนหนึ่ง
  • โดย AWS S3 ที่ทาง iTrueMart เอาข้อมูลบัตรประชาชนไปเก็บเอาไว้นั้น ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น AICPA SOC 1/2/3, PCI-DSS Level 1, ISO 9001/27001/27017/27018, HIPAA BAA1
  • ซึ่งก็น่าสนใจว่าหากทาง กสทช. ต้องการทำดาต้าเซนเตอร์ขึ้นมาใช้เองนั้น จะมีความปลอดภัยระดับไหน และมีการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลอย่างไรบ้าง

ที่มา : https://droidsans.com/nbtc-initiates-data-center-idea/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ