maxresdefault

กสทช. ประกาศอุปกรณ์ที่ใช้ดูรายการทีวีได้ทั้งหมดต้องขออนุญาตนำเข้า รวม Chromecast และ Apple TV

  • กสทช. ออกประกาศกำหนดให้ผลิต, จำหน่าย, ผู้นำเข้า “กล่องรับสัญณาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” (Internet TV Box) ต้องขออนุญาตนำเข้าตามมาตรา 70 แหงพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  • ประกาศของกสทช. ระบุชัดว่าไม่ว่ากล่องเหล่านี้จะติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตทั้งสิ้น โดยยกตัวอย่างอุปกรณ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ Android box, Chromecast, Apple TV
  • น่าสนใจว่านิยามของกสทช. นั้นแทบจะเป็น “คอมพิวเตอร์” อยู่แล้ว โดยตัวอุปกรณ์ที่นำภาพออกโทรทัศน์และรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอ์เน็ตได้ก็น่าจะครอบคลุมคอมพิวเตอร์แทบทั้งหมด

ที่มา : https://www.blognone.com/node/91917