จากระดับหนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณที่ปรับสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยลบจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง กับต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับสูงขึ้น และปัญหาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่เรื้อรังหลายประการ

  • OECD ประมาณการว่าระดับหนี้สาธารณะของอิตาลีจะปรับสูงขึ้นสู่ร้อยละ 133.8 ของ GDP ในปี 2019 และสูงขึ้นสู่ร้อยละ 134.8 ในปี 2020 อีกทั้งคาดว่าการขาดดุลงบประมาณของอิตาลีจะปรับสูงขึ้นสู่ระดับร้อยละ 2.5 และร้อยละ 3 ในปี 2019 และ 2020 ตามลำดับ
  • และยัง ประเมินว่าอัตราการว่างงานในอิตาลีมีโอกาสจะปรับสูงขึ้นจากร้อยละ 10.6 ในปี 2018 มาอยู่ที่ร้อยละ 12 ในปี 2019 ซึ่งอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงของอิตาลีส่งผลให้ประชากรวัยทำงานที่อายุยังน้อยจำนวนมากขาดโอกาสในการทำงานจนต้องอพยพออกไปหางานทำในต่างประเทศ
  • ทั้งนี้ OECD แนะนำให้อิตาลียกเลิกมาตรการจ่ายเงินบำนาญตามแผนการเกษียณอายุก่อนกำหนดที่เพิ่งประกาศใช้ เพื่อจะได้ทำให้อิตาลีมีงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นมากขึ้นถึง 40 พันล้านยูโรภายในปี 2025

ที่มา : https://www.euronews.com/2019/04/01/italys-budget-deficit-and-debt-to-rise-in-2019-2020-oecd-says

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

iran-israel-war