บริษัท แพลน บีมีเดียจำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด รวม 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  • โดยแบ่งเป็นซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 17.5% คิดเป็น 350,000 หุ้น และจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก 538,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 17.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังเพิ่มทุน ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณ จากผลการดำเนินงานในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิในอนาคต
  • เหตุผลคือเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความนิยมของธุรกิจและสินค้าของบีเอ็นเค48 และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่มีมลูค่าสำคัญต่อธุรกิจบันเทิงหรืออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ทั้งนี้ บริษัท บีเอ็นเค 48 ออฟฟิศ จำกัด ประกอบธุรกิจทาเล้นท์แมเจนเมนท์ และคอนเทนท์ครบวงจร บริหารจัดการ พัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 วางแผน ผลิตงานแสดง เผยแพร่ผลงานเพลง จำหน่าย ผลิตภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การขยายธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทาง ให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378627384/

ภาพประกอบจาก : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000051263

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ