pp-696x464

เงินเฟ้ออังกฤษ ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 3 ปีในเดือนเมษายน จากความผันผวนของราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ รวมไปถึงสินค้าและบริการ ทั้งราคาเสื้อผ้าและภาษีรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

  • โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.7% เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.3% และเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2556
  • เดือนเมษายนนับเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BOE
  • ด้านบีโออีคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในปี 2560 จะปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุด 2.8% ก่อนจะปรับลดลงมาในปี 2561 โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์
  • สัปดาห์ก่อนบีโออีมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ย แม้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลดลง 2% เหลือ 1.9% แต่ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตในปี 2561 เป็น 1.7% และในปี 2562 เป็น 1.8% ขณะที่เมื่อปีก่อนเศรษฐกิจเติบโตในระดับ 1.8%

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/150684

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง