โฆษกกรมสรรพากร ยืนยันไม่บังคับให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ เพื่อขอคืนค่าลดหย่อนภาษี

  • โดยกรมสรรพากรแนะนำให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
  • ซึ่งสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วจะได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร โดยการโอนเงินผ่านช่องทางใหม่ คือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งจะได้รับเงินคืนภายใน 1 วัน
  • ส่วนผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ กรมสรรพากรก็ยังจะคืนเงินคืนภาษีโดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ที่ผู้เสียภาษีจะได้ตามปกติ
  • ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร หรือ โทร. 1161

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/14659/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง