Ray Dalio แสดงความเห็นว่า ไวรัสโคโรนา ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,018 คน และป่วยมากกว่า 43,000 คนใน 28 ประเทศ “อาจจะมีผลกระทบเกินจริงเล็กน้อย ต่อการกำหนดราคาสินทรัพย์”

  • เรย์กล่าวว่า ผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนั้นคงจะเหมือนกับโรคระบาดอื่นๆ ที่เป็นเพียง “ผลกระทบระยะสั้น” ซึ่งอีกสักพักก็คงจะเห็นการฟื้นขึ้นของสินทรัพย์
  • โดยสิ่งที่เรย์กังวลมากกว่า “โรคระบาด” คือการที่ตลาดเป็นภาวะกระทิงมานานกว่า 11 ปี เพราะไม่มีใครรู้เลย ว่า ตลาดจะไปได้อีกแค่ไหน อาจจะได้อีก 2 ปี และ 3 ปี
  • นอกจากนี้ปัจจัยความเหลื่อมล้ำ และปัญหาการเมือง คือสิ่งที่เรย์ กังวลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า ไวรัสโคโรนาเสียอีก

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/02/11/ray-dalio-thinks-the-coronavirus-hit-to-global-markets-is-probably-exaggerated.html
https://www.facebook.com/Tam.eig/photos/a.313249625438052/2724852077611116/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ