ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม นี้ โดยมีคำเรียกขานรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นว่า “เรวะ” อันถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะเริ่มต้นสืบราชบังลังก์ญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษ

  • นาย ซูกะ ได้แสดงป้ายตัวอักษรคันจิคำว่า “เรวะ” ต่อหน้าสาธารณชน โดยคำดังกล่าวมาจาก “มังโยชู” ซึ่งเป็นบทกวีเก่าแก่ของญี่ปุ่น โดยอักษรตัวแรกหมายถึง “ความโชคดี” ขณะที่อักษรตัวที่สองหมายถึง “สันติ” หรือ “ประสานสามัคคี”
  • นับเป็นครั้งแรกที่ตัวอักษรที่ได้รับเลือกมาเป็นคำเรียกขานศักราชหรือ “เก็งโก” มาจากวรรณกรรมของญี่ปุ่น ทั้งนี้ รัชสมัยที่ผ่านมามักจะเป็นการใช้คำจากวรรณกรรมของจีนทั้งสิ้น
  • นับเป็นนาย ซูกะ ได้แสดงป้ายตัวอักษรคันจิคำว่า “เรวะ” ต่อหน้าสาธารณชน โดยคำดังกล่าวมาจาก “มังโยชู” ซึ่งเป็นบทกวีเก่าแก่ของญี่ปุ่น โดยอักษรตัวแรกหมายถึง “ความโชคดี” ขณะที่อักษรตัวที่สองหมายถึง “สันติ” หรือ “ประสานสามัคคี”
  • ทั้งนี้ความเห็นจาก ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ กล่าวว่า นับเป็นการเริ่มต้นรัชศกใหม่ที่ดูดีของญี่ปุ่น ท่ามกลางมรสุมเศรษฐดิจ และการเมืองโลก โดยตอนนี้ ถ้าเราลองเปรียบเทียบการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นกับราคา (P/E Ratio) จะพบว่า P/E ระดับปัจจุบัน “ไม่มีครั้งไหนเลยที่การลงทุนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะขาดทุน” ตั้งแต่ตลาดทุนญี่ปุ่นจัดตั้งมา

ที่มา : https://medium.com/@jitipolp/
https://www.prachachat.net/world-news/news-309974

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ