ringgit-low

ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียร่วงลงมาอยู่ที่ 4.4805 ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นการทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2541 เป็นต้นมา

  • นับเป็นการร่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินเอเชีย จากการที่นักลงทุนยังคงเทขายสินทรัพย์ออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการปราบปรามกลุ่มที่เก็งกำไรค่าเงินเมื่อเดือนที่แล้ว
  • ซึ่งหากนับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้ว ค่าเงินริงกิตได้ร่วงลงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นค่าเงินที่ร่วงลงมากที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย
  • นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ของมาเลเซียยังมัวหมอง จากการที่ธนาคารกลางมาเลเซียมีมาตรการปราบปรามการทำธุรกรรมเงินริงกิตในตลาดต่างประเทศ (เอ็นดีเอฟ)
  • ด้านนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารมิซึโฮะในสิงคโปร์ระบุว่า “มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณเงินสดหมุนเวียนในตลาดลดลง และนักลงทุนต่างชาติที่ถือพันธบัตรยังเทขายเป็นจำนวนมากอีกด้วย”

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482128661

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง