เอสแอนด์พี บริษัทจัดความน่าเชื่อถือ ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของไทยลงมา 1 ระดับสู่ “มีเสถียรภาพ” หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง

  • S&P Global Ratings ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของไทยจาก “มุมมองเป็นบวก” ลดลงมาเป็น “มีเสถียรภาพ” โดยสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งต่อเลื่อนออกไปอีก รวมไปถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
  • สำหรับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศนั้น S&P ให้ความน่าเชื่อถือระยะยาวที่ BBB+ และความน่าเชื่อถือระยะสั้นที่ A-2
  • นอกจากนี้ S&P ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจของไทยอาจมีสิทธิ์ในการปรับลดความน่าเชื่อถือลงได้อีก จากปัญหาเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้

ที่มา : https://brandinside.asia/s-and-p-downgrades-thailand-outlook-after-covid-19-also-political-stability/

10000 FINT