750x422_753163_1493813344

ก.ล.ต. ไฟเขียวตั้งกองทุน “เฮดจ์ฟันด์” ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่จำกัดสัดส่วนลงทุน ขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิเศษ หวังเป็นทางเลือกลงทุน ย้ำห้ามรายย่อยยุ่งเกี่ยว อ้างเสี่ยงสูง-ซับซ้อน ด้าน บลจ.ชี้เป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงพอร์ตลงทุนได้

  • โดยได้ปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายกองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์ให้เคร่งครัดขึ้น โดยบริษัทจัดการต้องอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทนี้อย่างละเอียด ให้ข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดต่อการลงทุน (worst case scenario)
  • ขณะเดียวกันบริษัทจัดการจะต้องระบุข้อความ “เฮดจ์ฟันด์” ไว้ในชื่อกองทุน และเขียนต่อท้ายชื่อกองทุนว่า “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย”
  • ทั้งนี้ข้อกำหนดการตั้งชื่อกองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์ในเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ มีผลเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา สำหรับหลักเกณฑ์อื่นข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล กล่าวว่า เป็นเรื่องดี สำหรับผู้ลงทุนกลุ่มสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกได้มากขึ้น และเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการลงทุนในระยะ 3-5ปี อีกทั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ในช่วงดอกเบี้ยต่ำและหุ้นราคาแพงเช่นนี้ได้

อย่างไรก็ตามการเสนอขายกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ต้องออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ สำหรับผู้ลงทุนที่ศักยภาพในการรับความเสี่ยงสูง มีความรู้และเข้าใจการลงทุนที่มีความซับซ้อนเท่านั้น ดังนั้น การนำเสนอขายนักลงทุนรายย่อยยังมีความเสี่ยง

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753163

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง