มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นสินค้าเกษตรที่กำลังมีราคาตกต่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทางหนังสือ และส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน

  • โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2561 – 16 มกราคม 2562 โดยถ้าจ่ายในปีใดให้นำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะของปีนั้น แต่ว่ารวมกัน 2 ปีจะไม่เกิน 15,000 บาท
  • สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. สินค้า Otop ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 2.หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ทั้งหมด แต่จะไม่รวมหนังสือจำพวกนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 3. สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน
  • โดยทั้งหมดจะต้องซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียน และต้องมีหลักฐานเป็นในเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ที่มา : https://www.facebook.com/MrMessengerDiary/posts/10156628941300926

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT