รัฐบาลของ  เทเรซา เมย์ ชนะการลงคะแนนเสียง ผ่านร่างกฎหมายฉบับสำคัญภายใต้กระบวนการเบร็กซิ โดยชนะที่ 307 ต่อ 301

  • ทำให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากร หรืออยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อผ่อนผันการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกันของกลุ่มอียูต่อไป หากรัฐบาลยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าเสรีใดๆ เกิดขึ้นภายใน 21 มกราคม 2019
  • การชนะร่างกฎหมายครั้งนี้ทำให้รัฐบาลเมย์เดินหน้ากระบวนการเบร็กซิตต่อไปได้ แม้ว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายที่สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปชนิดถอนรากถอนโคน หรือ โปร-อียู ก็ตา
  • ทั้งนี้ ก่อนหน้าการโหวตแก้ไขร่างผ่อนผันภาษีศุลกากร รัฐบาลเมย์ได้พ่ายแพ้ให้กับสภา เมื่อคะแนนโหวตระบุว่าให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายยาของสหภาพยุโรปต่อไป ขณะที่ภายในอาทิตย์นี้ยังมีการโหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายอีก 2 ฉบับรออยู่

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-191931

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ