เศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคครั้งแรกในรอบ 17 ปี หลังมูลค่าการส่งออกทรุดฮวบจากผลกระทบของโรคระบาดใหญ่โควิด-19

  • BOK แถลง GDP Q2 หดตัว 3.3% จากเดิมที่หดตัว 1.3% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2003 ที่เศรษฐกิจหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส และยังเป็นการหดตัวรายไตรมาสที่รุนแรงสุดตั้งแต่ปี 1998
  • มูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ลดลง 16.6% ซึ่งถือว่าหนักสุดตั้งแต่ปี 1963 ขณะที่การนำเข้าสินค้าก็ลดลง 7.4% แต่การบริโภคภาคเอกชนยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4%
  • ทั้งนี้เศรษฐกิจเกาหลีใต้เริ่มส่งสัญญาณขาลงตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2017 และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็เป็นปัจจัยเร่งให้เศรษฐกิจยิ่งซบเซาหนัก

ที่มา : https://asia.nikkei.com/Economy/South-Korea-enters-first-recession-in-17-years-as-exports-plummet

iran-israel-war