“บล.เอเซียพลัส”ชี้แรงซื้อกองทุน SSF กองพิเศษ ช่วง 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 เม็ดเงินลงทุน ไม่เกิน 2.6 หมื่นล้านบาท ชดเชย LTF ได้บางส่วน พยุงหุ้นแค่ระยะสั้น

  • เผยทุกๆ 1 หมื่นล้านบาท จะช่วยพยุง SET Index ประมาณ 2% ดังนั้น มองระยะกลาง-ยาว ขึ้นอยู่กับพัฒนาการแวดล้อมทางพื้นฐาน โดยเฉพาะการควบคุม COVID-19
  • ซึ่งแรงซื้อจากกองทุน LTF ตกปีละประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท และสามารถซื้อภายในวงเงิน 5 แสนบาทต่อคน ซึ่ง SSF เงื่อนไขพิเศษนี้ สามารถซื้อภายในวงเงินเพียง 2 แสนบาทต่อคน
  • ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะมีแรงซื้อจากกองทุน SSF เงื่อนไขพิเศษไม่เกิน 2.6 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีระยะเวลาการซื้อเพียง 3 เดือนเท่านั้น บวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีโอกาสชะลอตัวในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-441265

10000 FINT