การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในระยะที่หนึ่ง ยังอยู่ระหว่างการต่อรองถึงมูลค่าของภาษีนำเข้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะยอมยกเลิกให้แก่จีน

  • โดยรัฐบาลจีนต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิกภาษีนำเข้าที่ได้จัดเก็บเพิ่มเติมภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยุติการเจรจาลงในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาโดยทันที ขณะที่การจัดเก็บภาษีนำเข้าที่ประกาศไปก่อนหน้าสามารถทยอยปรับลดได้ในภายหลัง
  • อย่างไรก็ตาม ทางด้านรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยสัดส่วนของภาษีที่จะยอมยกเลิกในข้อตกลงระยะที่หนึ่ง อยู่ระหว่างร้อยละ 35 ถึง 60 ของมูลค่ารวมทั้งหมดที่ได้ประกาศไป
  • ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบถึงเรื่องมูลค่าได้แล้ว จึงจะดำเนินการคำนวณอัตราภาษีที่ต้องปรับลดลงหรือยกเลิกในขั้นตอนต่อไป

ที่มา : https://www.wsj.com/articles/stalled-u-s-china-trade-talks-raise-threat-of-another-impasse-11574202440

10000 FINT