นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ได้จัดแถล่งข่าว ที่ห้องประชุมของสมาคม ถึงปัญกหาเกี่ยวแรงงานตัดอ้อยเกิดขาดแคลนอย่างรุนแรง

  • ซึ่งขณะนี้มีแรงงานตัดอ้อยชาวกัมพูชาที่มาแล้วจำนวน 15,000 คน จากเดิมต้องใช้แรงงานตัดอ้อยให้ทันฤดูกาลถึง 22,000 คน
  • โดยสระแก้วขาดแรงงานตัดอ้อย ปีที่ผ่านมาอ้อยค้างไร่กว่าหมื่นตัน โรงงานต้องจ่ายชดเชย ไร่ละ 2,000 บาท ยังไม่จ่ายให้ชาวไร่กว่า 10 ล้าน จนถึงบัดนี้โรงงานยังไม่จ่าย
  • สาเหตุที่แรงงานตัดอ้อยจากกัมพูชาลดน้อยลง เพราะว่าทางกัมพูชา เศรษฐกิจเขาค่อนข้างที่จะขยายตัวมากกว่าเดิม งานก่อสร้างในกัมพูชาก็เยอะ

ที่มา : https://www.prachachat.net/general/news-280178?fbclid=IwAR3VA4fX5y72sVPqqCa7Ih8ndlyjbx2Q7ooOu0zAlBN380TKgUx2yk_ScFM

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!