สหภาพยุโรปเตรียมระงับการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ของนักลงทุนยุโรปตั้งแต่เดือน ก.ค. 2019 เป็นต้นไป หลังสวิตเซอร์แลนด์ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงความสัมพันธ์ฉบับใหม่

  • โดยสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องได้ข้อสรุปในข้อตกลงความสัมพันธ์ฉบับใหม่ร่วมกันตามกำหนดการภายในวันอังคารที่ 18 มิ.ย. นี้ หากยังต้องการที่จะคงความสามารถในการเข้าถึงตลาดหลักทรพย์ระหว่างกันได้อย่างเสรีต่อไปตามปกติดังเช่นในปัจจุบัน
  • ซึ่งที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายหลักทรพย์ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์จำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดมาจากนักลงทุนยุโรป
  • ประเด็นคือ การที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องการความชัดเจนในเรื่องแนวทางการคุ้มครองด้านค่าจ้างแรงงานของชาวสวิตเซอร์แลนด์ การช่วยเหลือของภาครัฐ และการกำหนดสิทธิของประชาชน โดยสวิตเซอร์แลนด์ต้องการเปิดการเจรจาในรายละเอียดข้อตกลงใหม่อีกครั้ง ขณะที่สหภาพยุโรปปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว

ที่มา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-17/swiss-stock-exchange-access-to-crucial-eu-market-hangs-by-thread

เปิดโหมด Risk-On!