สมาคมธนาคารไทยประชุมด่วนหามาตรการให้ลูกค้าเงินฝาก 88 ล้านบัญชี ลงทะเบียนเปิดเผยข้อมูลให้กรมสรรพากรแบบง่ายๆ แลกกับการไม่ต้องเสียภาษี 15% หากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี

  • ที่ผ่านมากรมสรรพากร จะให้ธนาคารพาณิชย์แจ้งข้อมูลเงินฝาก และดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับลูกค้าปีละ 2 ครั้ง คือเดือน พ.ค. และเดือน พ.ย. เพื่อนำมาคำนวณภาษีสิ้นปี
  • ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้เอื้อต่อลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินฝากออมทรัพย์ โดยช่วงระยะเวลาที่ใกล้คำนวณภาษีก็แนะนำให้โยกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง เพื่อไม่ให้รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่อปีเกิน 20,000 บาท และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ย
  • ทั้งนี้สมาคมและธนาคารพาณิชย์ ย้ำว่า ประชาชนยังไม่ต้องไปลงนามความยินยอมที่ธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้ เพราะต้องรอให้สมาคมสรุปแนวทาง และออกหนังสือการเซ็นยินยอมส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน
  • อัพเดตล่าสุด สรรพากรจ่อออกประกาศใหม่ไม่เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อปี พร้อมใช้อำนาจให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออทมทรัพย์ให้กรมสรรพากรโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ฝากเงินมาแสดงความยินยอมให้เกิดความวุ่นวาย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1550746

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT