ธปท. พร้อมออกมาตรการเพื่อดูแลค่าเงินบาทเพิ่มเติม หากยังพบว่าค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจ

  • เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ธปท.ออก 2 มาตรการ เพื่อกสัดเงินทุนระยะสั้นที่เข้ามาเก็งกำไรค่าเงินบาท ได้แก่ ลดวงเงินฝากในบัญชีผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ หรือ Non Resident Baht จาก 300 ล้านบาทต่อบัญชีเหลือ 200 ล้านบาทต่อบัญชี และ การให้รายงานผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงจากการนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยเริ่มรายงานตั้งแต่รอบเดือนก.ค.เป็นต้นไป
  • ผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้ค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์อ่อนค่าเล็กน้อยจาก 30.85 บาทต่อดอลาร์ ไปที่ 30.95 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามาตรการที่ธปท.ออกมานั้นจะได้ผลแค่ชั่วคราวเท่านั้น
  • การแข็งค่าของเงินบาทตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันที่มากกว่า 5% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ที่เป็นภาคหลักกว่า 60% ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จนนำมาซึ่งข้องเรียกร้องของเอกชนให้ธปท.เข้ามาดูแลค่าเงินบาท

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/840896

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ