นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ อดีตกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาแสดงความเห็นโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ว่า โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง…… การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายนั้น ยังไม่ใช่การปล่อย หรือการยอมล้มละลาย

  • ซึ่งคือเป็นกระบวนการ เพื่อให้ Stakeholders ทั้งหลาย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งมีและไม่มีหลักประกัน รวมไปถึงพนักงาน ได้มาร่วมตกลงกัน ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยมีเป้าหมายแค่สองเป้า
  • คือ หนึ่ง พยายามรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของกิจการให้มีมากที่สุด และสองแบ่งปันมูลค่านั้นให้แก่ Stakeholder ทั้งหลายได้อย่างเป็นธรรม
  • ทางด้าน คนร. เห็นว่า หากปล่อยให้การบินไทยล้มละลายจะผลกระทบต่อประเทศชาติค่อนข้างสูง เพราะการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และจะมีเจ้าหนี้หลายรายที่จะเข้ามาร่วมขอเฉลี่ยหนี้
  • ขณะที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหนี้การบินไทยน้อยมากเพียง 13,000 ล้านบาท จากหนี้สินรวม 2.45 แสนล้านบาท ดังนั้นหากเข้าสู่กระบวการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้อื่นๆจะใช้สิทธิ์เหนือกว่ากระทรวงการคลัง และยังใช้เวลานานกว่าจะสิ้นสุดในกระบวนการศาล

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/business/434190