630

กรณีเงินบาทแข็งค่า แบบผิดปกติและรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ 34.05 บาท/เหรียญสหรัฐ ทำสถิติสูงสุดรอบ 2 ปี กดกำไรบจ.กลุ่มส่งออก กู้นอกได้อานิสงส์

  • จากนักลงทุนไม่เชื่อมั่นต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ส่งผลให้เงินที่ไหลกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ไหลกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาพักในตลาดตราสารหนี้
  • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai MBA) เปิดเผยว่า เงินทุนต่างชาติยังคงไหล เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุสั้น
  • โดยหากนับย้อนไป 17 วันทำการ ต่างชาติได้ซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้แล้ว 3.46 หมื่นล้านบาท และหากนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ต่างชาติซื้อสุทธิ ในตลาดตราสารหนี้ประมาณ 8.6 หมื่นล้านบาท
  • ขณะที่เงินทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทย นับจาก ต้นเดือน พ.ค.-26 พ.ค. จำนวน 327 ล้านบาท และหากดูจากต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติ ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเพียง 8,421.33 ล้านบาท เท่านั้น

ที่มา : Posttoday

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง