สศช.แถลงจีดีพีไตรมาส 4/2561 ขยายตัว 3.7% รวมปี 2561 ขยายตัว 4.1% สูงสุดในรอบ 6 ปี พร้อมคาดการณ์จีดีพีปี 2562 ขยายตัว 3.5-4.5%

  • โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 5.5% และการบริโภคเอกชนขยายตัว 5.3% ส่วนการส่งออกขยายตัว 2.3%
  • ภาพรวมจีดีพีปี 2561 ขยายตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เร่งตัวจากปี 2560 ที่ขยายตัวได้ 4% ถือว่าขยายตัวได้สูงสุดในรอบ 6 ปี
  • สำหรับปี 2562 สศช.ยังคาดการณ์ว่าจีดีพีจะขยายตัว ได้ 3.5 – 4.5% (ค่ากลาง 4%) โดย สศช.เสนอประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2562 โดยให้ความสำคัญกับภาคการส่งออก การดูแลการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐในโครงการสำคัญๆ

ที่มา : https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8659&filename=QGDP_report&fbclid=IwAR2nL9Vk85uE9kItCdXQrFjrXnIWrslDaCho6gJ_nbN9oL4AI5j-9MZKrvs

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ