รองนายกรัฐมนตรี ปราศรัยก่อนพีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สนช. และ สวทช. ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

  • ขณะที่การลงทุนโคงการซับมารีนเคเบิ้ลขณะนี้อยู่ในช่วงสำคัญ คือ การเจรจาเพื่อลิงค์กับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรื่องดิจิทัลของภูมิภาคนี้
  • โดยประเทศจีนจะมี 5 G ในปีหน้า ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ภาคการผลิต ภาคบริการจะเกิดขึ้นรุนแรงมาก ประเทศไทยจึงต้องปักหมุดในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมี 5 G ให้ได้ ซึ่งตอนนี้เราก็มีพันธมิตที่ดีอย่างหัวเว่ย
  • ทั้งนี้นายสมคิดกล่าวว่า ใช้เวลา 3-4 ปีนี้ต้องเปลี่ยนผ่านประเทศให้ได้ รัฐบาลดำเนินนโยบาย e-government Prom-pay และ ลงทุนใน Big data ไปแล้ว และหากทำให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องสานต่อ เพราะฉะนั้นมั่นใจว่า 4-5 ปีนี้ ประเทศเปลี่ยนผ่านแน่นอน

ที่มา : https://www.prachachat.net/ict/news-170094

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ