วันที่ 21 ส.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ยืนยันว่า การเลือกตั้งทั่วไป ยังเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะไม่มีการเลื่อนวันเลือกตั้งเร็วขึ้น

  • แต่ทั้งนี้หากมีเหตุทำให้เลื่อนออกไป ก็จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
  • อย่างไรก็ตาม ในเดือนก.ย.นี้จะมีมาตรการต่างๆ ออกมา โดยจะมีการปลดล็อกในบางเรื่อง รวมถึงในเรื่องการทำงานของ กกต.ที่จะสามารถดำเนินการได้ รวมถึงการหารือกับตัวแทนพรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนก.ย.นี้ด้วยเช่นกัน
  • อย่างไรก็ดีถ้าหากวันเลือกตั้งได้เลื่อนออกไปอีกรอบอาจทำให้เม็ดเงินจากต่างประเทศนั้นไหลออกจากไทยเพื่อรอดูความแน่นอนอีกครั้ง

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/15857

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ