บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) ได้ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross-border Payment) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการโอนเงินระหว่างประเทศ ระหว่างปตท.สผ. กับคู่ค้ารวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นๆ

  • โดยความร่วมมือนี้ได้นำเทคโนโลยี Blockchain ของ Ripple ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโนโลยี Blockchain (Enterprise Blockchain Solution) รายใหญ่ของโลกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมลงทุนด้วย มาใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ แบบ B2B
  • โดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาไทยพาณิชย์ได้นำระบบ Blockchain มาใช้กับลูกค้ารายย่อย โดยเป็นบริการโอนเงินจากประเทศญี่ปุ่นมายังบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ในไทย ผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็มของ SBI Remit ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทำให้ลดเวลาการโอนเงินจาก 1 วันเหลือเพียงแค่ 20 นาที
  • สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง ปตท.สผ. กับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อองค์กรธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของ ปตท.สผ. โดยเบื้องต้นจะเริ่มพัฒนาการโอนระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806694
https://brandinside.asia/scb-ripple-sbiremit-transfer-money-blockchain-japan-to-thailand/

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ