201601051451990786

กระทรวงพาณิชย์ เผย ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว

  • โดยระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ และค่าที่พัก ที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ซึ่งเหมือนกับนโยบายเมื่อช่วง 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2559 สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 15,000 บาท ดังนั้น 2 มาตรการนี้รวมกันจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท
  • นอกจากนั้นยังเป็นการดึงผู้ประกอบการมัคคุเทศก์นำเที่ยวและโรงแรมให้เข้าสู่ระบบถูกกฎหมาย เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
  • ส่วนมาตราการช็อปช่วยชาตินั้น นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ในช่วงต่อไป สำหรับวันนี้มีเพียงการอนุมัติมาตรการส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT