บลูมเบิร์ก เผย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายมาเป็นตัวเลือกใหม่ของบรรดาบริษัทที่ต้องการย้ายฐานการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงกำภาษีนำเข้าสินค้าที่ผลิตในจีนไปยังสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังยืดเยื้ออยู่

  • โดยระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน พบว่า 1 ใน 3 ของบริษัทสัญชาติอเมริกันกว่า 430 แห่งที่ตั้งอยู่จีนกำลังมองหาฐานการผลิตแห่งใหม่ในต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยเทรดวอร์ดังกล่าว
  • การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติกำลังขยายตัวในเวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการไหลเข้าของการผลิต ข้อมูลการลงทุนจากต่างชาติในเวียดนามแสดงให้เห็นว่า มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้าในประเทศประมาณ 1.125 หมื่นล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ปีนี้ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 9.2
  • ขณะที่เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มร้อยละ 53 จากปีก่อน เป็น 7.6 พันล้านดอลลาร์ ส่วนฟิลิปปินส์ มีการขยายตัวจาก 144 ล้านดอลลาร์มาเป็น 861 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-238612

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ