นาย Patrick Harker (Philadelphia Federal Reserve President) ให้ความเห็นส่วนตัวต่อการดำเนินนโยบายการเงินในเชิง neutral ว่ายังไม่เห็นเหตุผลที่เพียงพอต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือลงก็ตาม และเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

  • ขณะที่ วันนี้ นาย Randal Quarles (Vice Chairman of Supervision) ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลสถาบันการเงินในด้าน stress test ว่า Fed มีแผนที่จะเปิดเผยรายละเอียดแบบจำลองใหม่ที่จะใช้ stress test สถาบันการเงิน
  • โดยที่สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือการรวมผลของการทดสอบ stress test เข้าไว้ในการคำนวณ capital requirement รายวันด้วย
  • ด้านนาย Jerome Powell ให้ความเห็นสนับสนุนต่อการปรับแนวทางการประเมินสถาบันการเงินว่า จะต้องมีการปรับให้ทันต่อระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ที่มา : https://www.wsj.com/articles/transcript-wsj-interview-with-philadelphia-fed-president-patrick-harker-11562695873

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ