Trump แถลงการณ์ระบุว่า ได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศเม็กซิโกในการแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA เรียบร้อยแล้ว

  • ประเด็นสำคัญในข้อตกลง คือเรื่องการปรับปรุงกฎเกณฑ์สัดส่วนแหล่งที่มาของชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ ให้มาจากภายในภูมิภาคมากขึ้น
  • นอกจากนี้ ใน provision ใหม่ของข้อตกลง ยังระบุถึงเรื่องการปรับเพิ่มค่าจ้างและการเพิ่มสิทธิให้แก่สหภาพแรงงานเม็กซิกันอีกด้วย
  • ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Trump ยังเสนอให้เรียกข้อตกลงดังกล่าวว่า U.S. Mexico Free Trade Agreement แทนที่ NAFTA พร้อมทั้งกล่าวว่า การเจรากับทางแคนาดาจะเริ่มขึ้นได้ใหม่ในไม่ช้า และจะได้เห็นว่าแคนาดาจะสามารถร่วมข้อตกลงดังกล่าวด้วยได้หรือไม่
  • ซึ่งดัชนีดาวโจนส์พุ่งเกือบ 200 จุด จากการคาดการณ์ที่ว่า สหรัฐและเม็กซิโกจะบรรลุข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
  • ด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับอ่อนค่าลงที่ร้อยละ -0.39 เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆ (DXY Index) ตอบรับกับ sentiment ดังกล่าว สวนทางกับค่าเงินในกลุ่ม emerging market ที่ปรับแข็งค่าขึ้นจากมุมมองเชิงบวกต่อความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว

ที่มา : BOTSS
http://time.com/5379246/donald-trump-nafta-mexico-deal/

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ