ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งพิเศษ Executive Order เพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามไม่ให้มีการอพยพถิ่นฐานเข้าสู่สหรัฐชั่วคราวเป็นเวลา 60 วัน

  • โดยหวังที่จะปกป้องตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันที่ตกงานในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และหวังจะสร้างความเชื่อมั่นว่า แรงงานชาวอเมริกันทุกคนที่ตกงานจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้งานทำเมื่อทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง
  • ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวจะบังคับใช้กับชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จะไม่มีผลบังคับใช้กับผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานะผู้อพยพ
  • ทั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งภายในระยะเวลา 60 วัน หรือ อาจจะขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวออกไปหลังจากนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ต่อไป

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/04/22/trump-signs-immigration-order-as-part-of-pandemic-crackdown.html

เปิดโหมด Risk-On!