trump-twitter

โดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ เตือนบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ไล่พนักงานชาวอเมริกันออก และย้ายฐานการผลิตอยู่ที่ต่างประเทศ และมีการส่งสินค้ากลับเข้ามาขายในประเทศ ให้ระวังจะเจอเก็บภาษีสูงมากถึง 35%

  • ข้อความในทวิตระบุว่า “สหรัฐฯ กำลังจะมีนโยบายลดภาษีและยกเลิกกฏเกณฑ์ต่างๆ สำหรับภาคธุรกิจ แต่บริษัทใดที่มีแผนย้ายโรงงานไปต่างประเทศ ปลดพนักงาน สร้างโรงงานใหม่ในประเทศอื่น และคิดว่าจะส่งสินค้าเหล่านั้นกลับมายังสหรัฐฯ โดยไม่ได้รับผลกรรมใดๆ พวกคุณกำลังคิดผิดแล้ว!!”
  • โดยทวีตนี้เกิดขึ้นหลังการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้บริษัท แคเรียร์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนใจไม่ย้ายโรงงานที่มีลูกจ้างราว 1,100 ตำแหน่งที่รัฐอินเดียนาไปอยู่เม็กซิโก ด้วยข้อแลกเปลี่ยนมาตรการจูงใจด้านภาษีของรัฐเป็นเงิน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 250 ล้านบาท) เป็นเวลา 10 ปี
  • แต่ทางด้านนักวิจารณ์ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นผลเสียต่อการจ้างงานในอนาคต เพราะทำให้บริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ อาจใช้วิธีข่มขู่ว่าจะย้ายโรงงานไปต่างประเทศ เพื่อแลกกับการได้รับข้อยกเว้นทางภาษีจากรัฐบาลทรัมป์เช่นกัน

ที่มา : http://fortune.com/2016/12/04/donald-trump-tariff-company-regulations/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง