สหรัฐอเมริกาเตรียมเพิกถอนสิทธิทางการค้า “จีเอสพี” หรือสิทธิทางภาษีที่ประเทศพัฒนาแล้วมอบให้กับประเทศกำลังพัฒนาในการส่งสินค้าบางรายการไปขายแบบปลอดภาษี

  • ได้แก่ อินเดีย และตุรกี ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการ เนื่องจากสองประเทศนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิจีเอสพี
  • โดยระบุว่า อินเดียล้มเหลวในการรับประกันให้เห็นได้ว่าจะมีการเปิดการค้า และมีการตั้งกำแพงทางการค้าที่ส่งผลกระทบในแง่ลบกับการค้าของสหรัฐ ขณะที่ตุรกีที่รับสิทธิจีเอสพีของสหรัฐตั้งแต่ปี 1975 ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาอย่างเพียงพอแล้ว
  • ทั้งนี้กระบวนการถอนสิทธิจีเอสพีนั้นใช้เวลาอย่างน้อย 60 วัน หลังจากการรับรองจากสภาคองเกรสรวมไปถึงประเทศที่ได้รับผลกระทบ โดยกระบวนการนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดย โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-297437

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT