สหรัฐและจีน ลงนามในข้อตกลงยุติ “สงครามการค้า” ซึ่งสร้างความขัดแย้งระหว่าง 2 ประแทศมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลก และสะเทือนตลาด กระทบต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

  • โดยข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุม เรื่องหลัก 5 ด้าน ได้แก่ (1) ทรัพย์สินทางปัญญา (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (3) การซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ (4) การเปิดเสรีในภาคการเงิน (5) การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อขัดแย้งเชิงโครงสร้างบางประเด็นที่ยังไม่ได้มีความตกลงกันในข้อตกลงฉบับนี้ ได้แก่ ประเด็นเรื่อง cybertheft และมาตรการอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมของจีน
  • ทั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการเจรจาลดภาษีนำเข้าเพิ่มเติม แต่การลงนามข้อตกลงการค้าระยะที่หนึ่งนับว่าช่วยลดปัจจัยความไม่แน่นอนในตลาดการเงินลงได้

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-and-china-tiptoe-around-holes-in-new-trade-agreement-idUSKBN1ZE0I1