FT รายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนที่กำลังเจรจาข้อตกลงการค้า ได้ทำการแก้ไขประเด็นสำคัญๆส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว

  • โดยระบุว่าจีนต้องการให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าของจีน ขณะที่สหรัฐต้องการให้จีนตกลงกับเงื่อนไขของกลไกการบังคับใช้เพื่อรับประกันว่าจีนจะปฏิบัติตามข้อตกลง
  • ทั้งนี้ข้อตกลงแล้วเสร็จไป 90% แล้ว แต่ 10% สุดท้ายยังคงเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเจรจา และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝ่าย
  • โดยนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐจะเริ่มเจรจารอบใหม่กับนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนในวันนี้ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายรายงานว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่ง

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/04/03/us-and-china-are-reportedly-drawing-closer-to-final-trade-agreement-ft.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ