นาย Gertjan Vlieghe คณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธนาคารอังกฤษ (BOE) ได้ประเมินทางออกสำหรับ Brexit ไว้ 3 กรณี

1) มีข้อตกลง Brexit เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ กรณีนี้อาจช่วยกระตุ้นให้การลงทุนกลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดย BoE ไม่จำเป็นต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งในท้ายที่สุด อาจเริ่มมีการกล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจำกัด

2) no-deal Brexit คาดว่า นโยบายการเงินของ BoE จะเป็นไปในรูปแบบที่ผ่อนคลายมากกว่าแบบตึงตัว

3) ขยายกำหนดการ Brexit ออกไป และความไม่แน่นอนยังคงอยู่ จะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพ และจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

ทั้งนี้ นาย Vlieghe ประเมินว่า ขณะนี้ BoE ยังมีเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเพียงพอ แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ที่เครื่องมือต่างๆ ดังกล่าวของ BoE อาจจะไม่เพียงพอในอนาคตนั้นได้ปรับสูงขึ้นจากช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-britain-boe-vlieghe/boes-vlieghe-sees-lower-rates-if-brexit-delayed-again-idUSKBN1WU1WO