การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เผชิญอุปสรรคในการเจรจาข้อตกลงซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐฯ โดยรัฐบาลจีนยังคงระมัดระวังในการระบุมูลค่าของการซื้อสินค้าอย่างชัดเจนในข้อตกลง

  • ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่ารัฐบาลจีนเห็นชอบที่จะซื้อถั่วเหลือง เนื้อหมู และสินค้าการเกษตรอื่น ๆ จากสหรัฐฯ รวมมูลค่ากว่า 50 พันล้านดอลลาร์
  • ขณะที่เจ้าหน้าที่จีน เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนต้องการหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่ดูเหมือนเอื้อประโยชน์ให้แก่สหรัฐฯ ฝ่ายเดียว และต้องการแผนสำรอง โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ ไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน
  • สำหรับในข้อตกลงการค้าระยะที่หนึ่ง ทางฝั่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า นอกเหนือจากเรื่องสินค้าการเกษตร รัฐบาลสหรัฐฯ ยังต้องการให้จีนลงนามในกฎระเบียบเรื่องการป้องกันการบิดเบือนค่าเงิน และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทสหรัฐฯ รวมถึงการเปิดเสรีทางการเงินมากขึ้น

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/11/13/us-china-trade-talks-hit-snag-over-agriculture-purchases-other-issues-according-to-report.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ