สหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้บริษัทของสหรัฐฯ บางส่วนสามารถดำเนินธุรกิจกับบริษัท Huawei Technologies Co. ต่อได้เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อช่วยเหลือบริษัทโทรคมนาคมขนาดเล็กที่ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนอุปกรณ์จากบริษัท Huawei

  • อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐฯ ยังสนับสนุนให้ผู้บริโภคงดใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei แต่ก็ยอมรับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ระยะเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบรื่น
  • ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Trump ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าววานนี้ โดยยังคงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของบริษัท Huawei และไม่ต้องการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยบนความเสี่ยงด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ
  • ขณะที่นักวิเคราะห์ประมาณการสัดส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ Hardware ของ Huawei ที่ถูกใช้ในเครือข่ายโทรคมนาคมของสหรัฐฯ มีเพียงต่ำกว่าร้อยละ 1 ของอุปกรณ์ทั้งหมด

ที่มา : https://www.aljazeera.com/ajimpact/trump-don-business-huawei-190819072349030.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ