รัฐบาลสหรัฐฯ อาจพิจารณายกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่อัตราภาษีร้อยละ 15 ของสินค้ามูลค่ารวมกว่า 112 พันล้านดอลลาร์

  • ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และจอมอนิเตอร์ โดยรัฐบาลจีนจะต้องยินยอมปรับกฎเกณฑ์ด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บริษัทของสหรัฐฯ
  • รวมถึงเพิ่มการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐฯ และการจัดพิธีลงนามร่วมกันระหว่างสองฝ่ายในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ข้อตกลงในส่วนดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดี Trump จะเห็นชอบด้วยหรือไม่
  • ขณะเดียวกัน ในเรื่องสถานที่พบกันระหว่างประธานาธิบดี Trump และประธานาธิบดี Xi Jinping เพื่อลงนามในข้อตกลงการค้านั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจจัดขึ้นในรัฐ Alaska หรือ Iowa

ที่มา : https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3036440/china-needs-firmer-us-commitments-lifting-tariffs-if-donald

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ