ปธน.ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามคำสั่งยกเลิกการให้สิทธิ GSP สินค้าไทยหลายรายการ ระบุสินค้าอาหารทะเลทุกประเภทจะถูกตัดสิทธิทั้งหมด มีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน

  • USTR ระบุว่า มาตรการที่จะใช้กับไทย จะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศ (Deadline คือ วันที่ 25 เม.ย. 2563) โดยจะครอบคลุมสินค้าของไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษประมาณ 1 ใน 3 โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • อย่างไรก็ดีประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐฯต่อปีคิดเป็นมูลค่ารวมราวๆ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้หากดูแค่ปัจจัยการยกเลิกสิทธิ GSP อาจไม่กระทบอะไรกับเรามาก
  • ทั้งนี้การยกเลิกสิทธิ GSP นั้น อาจเป็นเกมส์โต้กลับจากการที่เราไปแบน 3 สารพิษ และอาจรวมไปถึง การที่รัฐบาลไทยมีการกระชับความสัมพันธ์กับจีน ซึ่งเป็นคู่กรณีใน Trade War

ที่มา : https://www.facebook.com/MrMessengerDiary/photos/a.192953590925/10157436909225926/

10000 FINT