EU เซ็นข้อตกลง FTA กับเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นประเทศที่ 4 ในเอเชีย และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกในเอเชียที่เซ็นข้อตกลงนี้

  • สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เวียดนามใช้เวลาในการเจรจากว่า 7 ปี เป็นประเทศที่ 4 ในทวีปเอเชียต่อจาก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์
  • รัฐบาลเวียดนามคาดว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปจ ทำให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทันที 15% และเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2020
  • นอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สินค้าทางการเกษตรของเวียดนามสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้น โดยไม่ถูกจำกัดโควต้าเหมือนกับประเทศอื่นๆ และยังลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าลงระหว่างเวียดนามกับ EU ลงสูงสุดถึง 99%

ที่มา : https://news.abs-cbn.com/business/06/30/19/vietnam-eu-sign-landmark-free-trade-deal

10000 FINT