เวียดนามรายงาน GDP ขยายตัว 2.12% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดในช่วงปี 2554-2563

  • รายงานระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนม.ค.-ก.ย. ภาคเกษตร, ป่าไม้ และประมงของเวียดนาม ขยายตัว 1.84% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 3.08% และภาคบริการ ขยายตัว 1.37%
  • ทั้งนี้ เฉพาะไตรมาสที่ 3 เพียงไตรมาสเดียว GDP ของเวียดนามขยายตัว 2.62% และเป็นไตรมาสที่มีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวเพียง 0.39% ซึ่งเป็นเพราะมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาดำเนินการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ที่มา : https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-Q3-GDP-improves-to-2.6-growth-on-rising-exports