เวียดนาม เผยกำลังดำเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ 6.7% พร้อมกับควบคุมเงินเฟ้อของประเทศให้อยู่ที่ราวๆ 4%

  • โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ พร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดเงินตราต่างประเทศ, เพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะรักษาระดับการขาดดุลงบประมาณไว้ให้ต่ำกว่า 3.7% ของ GDP
  • ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศเวียดนามสนใจเรื่องการดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัว 7.38% ในไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 5.48% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
  • ขณะที่ยอดการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้ประเทศมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2829675

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ