ประธานาธิบดี Trump ประกาศปลดนาย John Bolton พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล ท่ามกลางความขัดแย้งในแนวทางการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศในหลายประเด็น

  • ทั้งเรื่องสงครามในอิรัก รวมถึงเรื่องที่ประธานาธิบดี Trump ต้องการที่จะเจรจาสันติภาพกับผู้นำกลุ่มตาลีบันที่ Camp David ในรัฐ Maryland เพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถาน
  • โดย Trump จะประกาศผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีนาย Charles Kupperman, Deputy National Security Adviser จะรักษาการแทนในตำแหน่งชั่วคราว
  • สำหรับบุคคลที่คาดว่ามีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่ง ได้แก่ นาย Rob Blair, Senior Advisor to the Chief of Staff และนาย Richard Grenell, เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศเยอรมนี

Source: BOTSS
ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/09/10/what-boltons-exit-means-for-the-oil-market.html

iran-israel-war