สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยผลการศึกษาแนวทางผลักดัน การใช้เครื่อง ATM ร่วมกันในระบบธนาคาร (White Lable ATM)

  • โดยบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (ITMX) ได้ศึกษาร่วมกับธนาคารสมาชิก พบว่ามี 2 โมเดลที่เป็นไปได้
  • ซึ่งสองโมเดลที่ว่าประกอบไปด้วย 1. การให้เวนเดอร์ หรือตัวกลาง เข้ามาซื้อสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องเอทีเอ็มของ 4 ธนาคารใหญ่ แล้วให้เวนเดอร์คิดค่าบริการการใช้เอทีเอ็มจากธนาคาร
  • และ 2.สินทรัพย์เอทีเอ็มยังเป็นของแต่ละธนาคาร แต่ให้ Vender มาช่วยบริหารจัดการให้ โดยเวนเดอร์คิดค่าบริหารจัดการเป็นรายเดือน หรือรายธุรกรรม แล้วแต่การตกลง
  • ซึ่งสองโมเดลนี้ต่างกันที่ต้นทุนการทำธุรกรรม และความสามารถในการสร้างรายได้จากเครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร ทั้งหมดนี้ ผู้บริหารแต่ละแบงก์ก็ต้องตัดสินใจจะร่วมหรือไม่ และใช้โมเดลไหน เพราะเปิดให้แบงก์เข้าร่วมแบบสมัครใจ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859579

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859579

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ